Sparen & pensioen

Werk & onderneming

Gezondheid & ongevallen

Gezinsleven

Toegang tot het recht

 • Mijn buur heeft mijn omheining beschadigd. Hij heeft geen familiale verzekering. Is deze niet verplicht?

  Neen, een familiale verzekering, ook wel gezinspolis genoemd, is geen wettelijk verplichte verzekering. Wie een dergelijke verzekering niet heeft, is dus niet in overtreding met de wet.

  Voor de schade die je buur aan je omheining heeft berokkend, zal je hem persoonlijk moeten aanspreken voor de vergoeding ervan.

  Daarvoor kan je een beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering.

 • Er hangt een stevige boete boven mijn hoofd voor een verkeersovertreding. Kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering die bij mijn autoverzekering zit?

  Hoewel je je uiteraard niet kan verzekeren tegen de boete zelf, kan je wel opkomen voor je rechten en juridisch advies inwinnen dankzij de rechtsbijstandverzekering.

  Als je de wet niet gerespecteerd hebt, is het logisch dat je daarvoor beboet wordt. Maar misschien zijn er verzachtende omstandigheden of betwist je dat je een overtreding begaan hebt.

 • Onlangs blokkeerde ik een tram met mijn wagen. Nu ontvang ik een soort van boete vanwege de vervoersmaatschappij. Kan ik daarvoor beroep doen op mijn verzekeraar?

  Ja, je kunt beroep doen op de BA-autoverzekeraar: het gaat om een vergoeding voor de schade die je met je wagen hebt toegebracht aan anderen. Maar besef wel dat het voorval als een “schadegeval” geldt.

 • Ik wens een advocaat aan te stellen omdat een minnelijke regeling niet meer mogelijk is. Kan ik deze vrij kiezen?

  In rechtsbijstandsverzekeringen wordt de vrije keuze van advocaat zowel door de wet als door het contract gewaarborgd. Je hebt dus de mogelijkheid om jouw advocaat vrij te kiezen om je belangen te verdedigen en te vertegenwoordigen. 
   
  Het contract kan wel een maximumgrens voorzien voor de tussenkomst door de verzekeraar in de honoraria en kosten van de vrij gekozen advocaat, geografische beperkingen opnemen en de bijkomende kosten uitsluiten die kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat die niet ingeschreven is bij de balie van het bevoegde rechtsgebied.
 • Een auto huren op vakantie. Zijn we voldoende verzekerd?

  Het is handig om bij huurwagens het verzekeringsaspect op voorhand te bestuderen: goed lezen wat standaard is inbegrepen en wat niet, en zich de vraag stellen welke franchise je bereid bent te dragen of af te kopen. 
   

  In Europa

  Wanneer je tijdens je vakantie een wagen huurt, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering altijd inbegrepen in de huurprijs.  Deze verplichte verzekering dekt de schade die je met de wagen aan derden berokkent. Ze wordt wel eens aangeboden in combinatie met een dekking voor eigen schade.
 • Ik ga niet akkoord met het bedrag van de schadevergoeding. Wat kan ik doen?

  Wanneer je de voorgestelde schadevergoeding betwist, kan je een expertiseprocedure aanvragen. Elke partij (verzekerde en verzekeraar) wijst een expert aan. 
   
  Als de twee experts niet tot een akkoord komen, kiezen ze een derde expert (of laten ze de rechter er een aanwijzen) die de knoop doorhakt. Beide partijen betalen elk de helft van het ereloon van deze derde expert. 
   
  Sommige verzekeraars vergoeden het ereloon van de expert gekozen door de verzekerde, overeenkomstig de bedragen die in het verzekeringscontract vermeld staan. 
 • Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?

  “Ik had een ongeval in Spanje. Een Spanjaard die achter mij aan reed is op mijn wagen gebotst bij een zebrapad terwijl er voetgangers overstaken, met blikschade tot gevolg. Maar de weg naar het strand vragen in het Spaans is heel wat anders dan een gesprek over een autoschade. Hoe zorg ik ervoor dat mijn schade vergoed wordt?”
   
  Hieruit blijkt het belang van het Europese aanrijdingsformulier. Dat formulier is in elke lidstaat van de Europese Unie identiek opgesteld zodat de taalproblemen tot een minimum beperkt worden.
 • Ik heb een ongeval veroorzaakt terwijl ik dronken achter het stuur zat. Wat nu?

  Onze wetgeving bepaalt dat de aansprakelijke voor een ongeval alle schade die hij heeft veroorzaakt aan derden, moet vergoeden. Daarom legt de wet de verplichting op bij iedere eigenaar van een motorrijtuig een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Maar de autoverzekeraar kan zich in bepaalde gevallen tegen de dronken chauffeur keren nadat hij de slachtoffers heeft vergoed. 

Woning

Mobiliteit

Vakantie