Mijn huidige werkgever voorziet in het verloningspakket een hospitalisatieverzekering. Hoe kan ik verzekerd blijven als ik van werk verander?

Nieuwe werkgever biedt een hospitalisatieverzekering

Als je nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering voorziet, doet je er goed aan hem te vragen of er een termijn is binnen dewelke je moet aansluiten. Zo ja, dan respecteert je deze best. Het bespaart je mogelijk een (lange) wachttijd en heel wat bijkomende administratie.

Als je nieuwe werkgever je niet verplicht toe te treden tot zijn hospitalisatieverzekering, is er veelal  een korte wachttermijn van zo’n drie maanden. Is de aansluiting tot de hospitalisatieverzekering wel een verplichting voor de werknemer, dan is er gewoonlijk geen wachttermijn.

De verzekeraar werkt met deze wachttijden om te vermijden dat een werknemer pas besluit zich te verzekeren wanneer hij weet dat er een hospitalisatie zit aan te komen.

Nieuwe werkgever biedt geen hospitalisatieverzekering

Dankzij de wet-Verwilghen is het sinds 2009 mogelijk dat je – en je verzekerde gezinsleden – de collectieve hospitalisatieverzekering op individuele basis verder kan zetten zonder dat er een nieuwe vragenlijst moet worden ingevuld, zonder wachttijden en zonder nieuwe uitsluitingen. Let wel: dit geldt alleen indien je de laatste twee jaar onafgebroken verzekerd was.

Een individuele hospitalisatieverzekering is doorgaans duurder dan een collectieve. Je houdt er dus best rekening mee dat de premie die je zal betalen vanaf de individuele verderzetting, hoger kan uitvallen dan wat je voordien betaalde.