Ja, want voor de wet is een elektrische rolstoel een motorvoertuig.

Dat betekent dat je je als gebruiker van een elektrische rolstoel moet verzekeren voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid,  dus voor de schade die je ermee kan aanrichten aan anderen op de openbare weg. Dit geldt ook voor zogenaamde elektrische scooters waarmee personen met een handicap zich voortbewegen.

Zulke voertuigen zijn per definitie immers allemaal motorvoertuigen zoals de wet van 21 november 1989 over de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid ze omschrijft, ongeacht hun aandrijfkracht (brandstof, elektriciteit,…) of hun maximumsnelheid.

Dat betekent ook dat alle voorwaarden van deze wet vervuld moeten zijn, zelfs al verzeker je een elektrische rolstoel in het kader van een familiale verzekering.

Ook in dat geval moet de dekking conform zijn met de wettelijke bepalingen die ook voor een BA autoverzekering gelden, bijvoorbeeld op het vlak van vergoedingsplafonds of de bescherming van de zwakke weggebruikers, maar evenzeer wat betreft de verplichting om altijd een groene kaart bij te hebben om te bewijzen dat je verzekerd bent.

Wat bij een ongeval?

Een rolstoelgebruiker wordt bij een ongeval beschouwd als zwakke weggebruiker. Dat wil zeggen dat je bij een aanrijding met een voertuig steeds vergoed zal worden voor je eigen lichamelijke letsels door de BA-autoverzekering van dat voertuig, zelfs wanneer je in fout bent.

En als mijn rolstoel geen motor heeft?

De schade aan anderen door het gebruik van een gewone rolstoel die geduwd wordt of die je zelf voortbeweegt, is verzekerd via de familiale verzekering, als je die hebt.