De FOD Binnenlandse zaken organiseert zijn jaarlijkse campagne tegen woninginbraken “Eén dag niet”. Deze loopt tot 20 oktober 2019 met als hoogtepunt een nationale actiedag op vrijdag 18 oktober.

In België vinden 141 woninginbraken plaats per dag. De campagnevoerders herinneren aan de mogelijkheid om gratis advies in te winnen bij een diefstalpreventieadviseur. De website lijst de voornaamste maatregelen op die je thuis kan nemen om een inbraak te voorkomen, en beveelt burgers aan om waardevolle bezittingen te merken en te registreren. Sedert kort is er ook een app ‘1dagniet’ die je helpt om de risico’s in te schatten en een adviseur te contacteren.

De tips van Assuralia vind je hier en als jij of je familie op een dag slachtoffer bent van een inbraak dan komt deze checklist goed van pas.