De verzekeraars treffen krachtige maatregelen om in eerste instantie hun meest kwetsbare verzekerden te helpen om de financiële moeilijkheden als gevolg van de Covid-19-crisis te boven te komen.

Bescherming van personen die tijdelijk werkloos zijn of die met financiële moeilijkheden kampen door de Covid-19-crisis

De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers

FAQ

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?

Antwoord (UPDATE 14/04/20)

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.

Antwoord

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?

Antwoord (UPDATE 14/04/20)

De terugbetaling van hypothecaire kredieten en de betaling van de daaraan verbonden verzekeringen

FAQ

Door de Covid-19-crisis ondervind ik financiële moeilijkheden om mijn lening terug te betalen. Hoe los ik mijn krediet af?

Antwoord (UPDATE 10/07/20)

Welke invloed heeft dit uitstel op de duur van mijn hypothecaire lening?

Antwoord

Wat met de premies voor de schuldsaldoverzekering?

Antwoord (UPDATE 30/07/20)

Hoe kan ik mijn financiële moeilijkheden aantonen?

Antwoord

En de premie voor mijn brandverzekering? 

Antwoord (UPDATE 10/07/20)

Alle andere verzekeringen

FAQ

Er zijn nog andere verzekeringspremies die ik moet betalen.

Antwoord

Bescherming van ondernemingen die zijn getroffen door de crisis

Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen krachtens beslissingen van de regering

FAQ

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen.

Antwoord

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?

Antwoord

Ondernemingen in het algemeen

FAQ

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?

Antwoord

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!

Antwoord

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming

Antwoord

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?

Antwoord (UPDATE 23/04/20)

Nog vragen?

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be of www.ABCverzekering.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).