-
Op zoek naar zekerheid
 
Je job verliezen betekent vaak dat extra’s die je als werknemer genoot niet verder doorlopen. Meestal ga je zelf moeten uitmaken hoe het verder moet. Voor sommige verzekeringszaken kan je terecht bij de personeelsdienst van je vorige werkgever, een aantal aspecten bespreek je met je verzekeraar.

ONTDEK DE 10 JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 1Ontevreden over je ontslagvoorwaarden? Rechtsbijstand helpt

  De meer uitgebreide rechtsbijstandverzekeringen staan in voor hulp bij conflicten over ontslagvoorwaarden. Vergeet niet om eerst je rechten met de hulp van dergelijke verzekering minnelijk te laten gelden. Kijk tevens na tot welke bedragen aan erelonen van advocaten en andere kosten de dekking reikt. Op het ogenblik van het ontslag is het natuurlijk te laat om daartoe nog zo’n verzekering aan te vragen.

 2. 2Het rendement op het aanvullend pensioen geldt op de dag van je vertrek

  De Wet op de aanvullende pensioenen schrijft voor dat het rendement op je aanvullend pensioen op jaarbasis minstens 3,75 % voor je eigen stortingen en 3,25 % voor de werkgeversbijdragen moet bereiken. Dat rendement geldt wanneer je uit dienst treedt. Mocht de verzekeraar of de pensioeninstelling dat peil niet gehaald hebben, dan moet de werkgever aanvullen.

 3. 3Pensioen meenemen of laten staan?

  Je kan bij je ontslag de opgebouwde reserve van je aanvullend pensioen laten staan bij je pensioeninstelling of overdragen naar een andere instelling, die van je volgende werkgever of een verzekeraar die je vrij kiest. Hou er rekening mee dat er doorgaans ook een dekking in geval van overlijden was in je vorige plan, die meestal vervalt bij vertrek. Vergelijk zorgvuldig de voorwaarden bij het laten staan van je pensioen en de condities bij een nieuwe pensioeninstelling als je het meeneemt. Je kan overigens voortdoen met de opbouw van een aanvullend pensioen als je overstapt naar een werkgever die geen pensioenplan heeft (lees hierover meer in de FAQ in de rechtermarge van deze checklist).

 4. 4Pensioenen uit het oog verloren?

  Je bent natuurlijk meer bezig met je loopbaan dan met het bijhouden van je archief. Vergeet niet om adreswijzigingen te melden. Zo ontvang je tot je pensioen jaarlijks informatie over de tegoeden waar je recht op hebt. Op www.db2p.be, de databank waar je binnenkort ook toegang toe krijgt, vind je op één plaats het spoor terug van alle aanvullende pensioenen die je ooit opbouwde.

 5. 5Hospitalisatie: stoppen of doorgaan

  Had je bij je vorige werkgever een hospitalisatieverzekering, dan krijg je – met je gezin - de kans om verzekerd te blijven zonder medische keuring. Dat kan meer kosten, gelet op de bijdrage van je werkgever die nu vervalt: je moet nu zelf instaan voor de kost die op jouw leeftijd geldt voor een gelijkaardige dekking.
   
  Let goed op de termijnen om aanspraak te maken op dat recht: je werkgever heeft één maand om je te verwittigen, dan krijg jij één maand (eventueel verlengd met nog eens één maand, als je dat vraagt) om te beslissen. Dan is het aan de verzekeraar om je zijn voorwaarden te laten kennen, en heb jij één maand om ze te nemen of te laten.

 6. 6Verzekerd in functie van je beroep? Meld je nieuwe status!

  Bij sommige verzekeringen, de verplichte autoverzekering bijvoorbeeld, is je beroep bepalend voor je verzekeringsvoorwaarden. Meld daarom je nieuwe status aan je verzekeraar, die indien nodig de voorwaarden zal aanpassen. Dit geldt bijvoorbeeld als je je auto professioneel gebruikte.

 7. 7Check de fiscale voordelen op pensioenpolissen

  Indien je terugvalt op lagere (beroeps)inkomsten, dan heeft dat gevolgen voor individuele levensverzekeringen met fiscaal voordeel. Neem contact op met je verzekeraar om de beste combinatie te vinden tussen fiscaal voordeel en voorzorg in functie van je nieuwe inkomenssituatie (lees hierover meer op de website van Assuralia in de FAQ's in de rubriek "Leven").

 8. 8Afbetalingen in gevaar? De verzekering tegen inkomensverlies maakt de brug

  Verlies je je baan, dan kan dat inhouden dat je een aantal maanden last krijgt om afbetalingen, bijvoorbeeld op een hypotheek, na te komen. Daarom bestaan er verzekeringen die zorgen voor een tijdelijke overbrugging, en een aantal maandlasten overnemen. De overheid promoot ze - naargelang het Gewest - in het kader van het woonbeleid, maar er worden er ook aangeboden aan gezinnen die buiten de voorwaarden van dit stelsel vallen.

 9. 9Baan kwijt? Plots werk gevonden? Annuleringsverzekering staat in voor verlies reisgeld

  Het is begrijpelijk dat je tussen twee jobs in de tijd neemt om even op reis te gaan. Mocht een sollicitatie ertoe leiden dat je onvoorzien vroeg weer aan de slag kunt, dan komt de annuleringsverzekering tussen voor het bedrag dat je contract voorziet, net zoals ze ook instaat voor de kosten die jou aangerekend kunnen worden bij het afzien van een reis wegens plots ontslag om economische redenen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.