Een reisbijstandverzekering geldt, naargelang het contract, wereldwijd of enkel voor Europa en de landen rond de Middellandse zee. In zeer specifieke omstandigheden is dekking (meestal tijdelijk) uitgesloten in sommige landen. Bij voorbeeld wanneer een land of een regio in staat van (burger)oorlog is of wanneer de veiligheid er wordt verstoord door oproer, opstanden of terrorisme. Of wanneer stakingen en andere onverwachte gebeurtenissen de verzekeraar verhinderen de voorziene tussenkomsten te bieden.

Voor de beoordeling van de veiligheidssituatie in een bepaald land, volgen de reisbijstandverzekeraars de adviezen van de FOD Buitenlandse zaken. Je vindt de actuele informatie per land op de website www.diplomatie.belgium.be in de rubriek Reisadviezen.
Zo geldt vandaag (juli 2018) bij voorbeeld voor Turkije een negatief reisadvies voor bepaalde regio’s in de grensgebieden nabij Syrië.

Wanneer een gebied door Buitenlandse zaken ten stelligste wordt afgeraden, is het voor je reisbijstandverlener, omwille van politieke onlusten of veiligheidsproblemen, vaak niet mogelijk een vlotte dienstverlening te waarborgen.

De reisbijstandverzekeraars waarschuwen de verzekerden hiervoor in hun contracten, zowel in de algemene bepalingen als in de rubriek uitsluitingen. Als je de algemene voorwaarden van je reisverzekering doorleest – zeker eens doen - zal je vaststellen dat oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie en oproer uitgesloten zijn.

Vergeet ook geen kijkje te nemen bij www.diplomatie.belgium.be: behalve reisadviezen heeft de website van Buitenlandse zaken nog heel wat andere tips in huis.