Filters per type
Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk, natuurelementen zoals storm en hagel en door de aanrijding door dieren.
Je kan de dekking brand meestal uitbreiden naar de schade door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt. De waarborg diefstal zorgt dan weer voor de vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal. Ook deze dekking kan je meestal uitbreiden naar diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.
Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een verkeersongeval ongeacht je voor dat ongeval al dan niet in fout bent.