Filters per type
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.
Bij skiliefhebbers hoor je dit de jongste tijd wel vaker beweren. Dit gerucht klopt echter niet.
Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.
Een verzekeraar die BA-autodekking verleent, verbindt er zich toe dat de dekking geldt in een aantal landen waarvan de lijst wettelijk vastgesteld is. Oekraïne staat niet op die lijst en dus kan de verzekeraar de dekking verlenen tegen bijzondere voorwaarden (beperkte geldigheid, premietoeslag, …) of weigeren.
Je hoeft je eigenlijk niet veel zorgen te maken omtrent de vervoerde kinderen: alle inzittenden vallen onder de bijzondere bescherming van de zwakke weggebruiker en worden in die hoedanigheid sowieso integraal vergoed voor alle geleden lichamelijke schade of er nu fout was van de bestuurder of niet.