Volgens de geldende reglementering moet de groene kaart, die aangeeft dat jouw wagen verzekerd is, minstens 15 dagen geldig zijn.

Meestal is een groene kaart geldig voor 3 of 6 maanden of een jaar. Dat hangt af van hoe je jouw jaarpremie betaalt: in één keer voor het hele jaar of opgesplitst, bijvoorbeeld per drie of zes maanden..

Maar wanneer je net een autoverzekering aangaat via een makelaar of verzekeringsagent, is het mogelijk dat je van hem of haar alvast een groene kaart meekrijgt die slechts één of twee maanden geldig is, in afwachting van je definitieve groene kaart. Die komt pas wanneer alle administratieve formaliteiten vervuld zijn of desgevallend de premie betaald is.

Het gebeurt wel eens dat een automobilist gecontroleerd wordt door een agent die niet helemaal op de hoogte blijkt te zijn van deze regelgeving en een groene kaart eist die minstens drie maanden geldig is. Om dat euvel op te lossen, werd in het voorjaar van 2011 door de procureur-generaal van Bergen een rondzendbrief gestuurd naar de federale en lokale politie.