-

Het is zo ver: je trekt bij je partner in. Vergeet daarbij je verzekeringen niet. Hier vind je in tien tips waar je moet aan denken op het vlak van verzekeringen.

ONTDEK DE 10 JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 1Meld het samenwonen aan je verzekeraar(s)

  Zo kan hij alvast je adresgegevens aanpassen en heb je het contact gelegd om onderstaande aspecten te overlopen, je opties te overzien en tot beslissingen over te gaan. Wist je dat er verzekeringen bestaan die de kosten van het annuleren van het huwelijk dekken, als dat aan onvoorziene omstandigheden te wijten is ?

 2. 2Voortaan volstaat één aansprakelijkheidsverzekering

  De "familiale" verzekering beschermt alle huisgenoten tegen de financiële gevolgen van onvoorzichtigheden in hun dagelijks doen en laten waarbij anderen - dus niet je partner - schade oplopen. Als beide partners er een hadden, kan er van zodra jullie één gezin vormen één opgezegd worden, in functie van de meest nabije opzegdatum of van kenmerken van het contract die voor jullie belangrijk zijn. Je verliest wel het voordeel van de eventuele korting voor alleenstaanden.

 3. 3Herzie de brandverzekering

  Bij de verhuis gaan jullie wellicht een van de koelkasten/magnetrons/dvd-spelers, ... van de hand doen of net samen nieuwe spullen kopen of krijgen. Tijd om de waarde waarvoor de inboedel verzekerd is te herzien, dus. Ook hier geldt meestal dat wanneer jullie vroeger beiden een contract hadden, een van beide overbodig wordt. Let op dat je aansprakelijkheid mee verzekerd wordt, of dat, wanneer je partner beschermd was door een "afstand van verhaal" vanwege de eigenaar of diens verzekeraar, dat voordeel ook tot jou wordt uitgebreid.

  Lees ook onze brochure over de brandverzekering.

 4. 4Pas de autoverzekering aan

  Misschien ga je de auto of brommer van je partner regelmatig gebruiken? Laat dat weten aan de verzekeraar. Ga je verhuizen? Dan zal de verzekeraar voortaan wellicht rekening houden met je nieuwe woonplaats. Sommige autoverzekeraars houden ook rekening met je burgerlijke staat, dus ook dat kan in premie voordeliger uitvallen.

  Bekijk zeker de brochure over de autoverzekering eens.

 5. 5Check je gezondheidszorgverzekering

  Een hospitalisatieverzekering beschermt je tegen de kosten van een opname in het ziekenhuis. Ga na of je je eigen verzekering wil voortzetten, dan wel toetreden tot die van je partner. Informeer, ook indien hij of zij via de werkgever verzekerd is, wat de verzekeringsvoorwaarden - zoals een wachttijd - voor de partner zijn. Wil je doorgaan met de verzekering die je van huis uit had, laat dan snel weten dat je die op eigen naam wil voortzetten.

   

 6. 6Extra beschermd bij arbeidsongeval

  De arbeidsongevallenwet schrijft voor dat officieel samenwonende zowel als getrouwde partners recht hebben op een levenslange, maar in bedrag begrensde rente bij een dodelijk arbeidsongeval. Dat is niet het geval bij feitelijk samenwonenden. Zorg voor extra bescherming als je dat nodig vindt.

 7. 7Liefde is... begunstigde van zijn of haar levensverzekering worden?

  Levensverzekeringen dienen om een uitkering te regelen op een later tijdstip of in geval van overlijden. Als dergelijke uitkering bij overlijden voorzien is, dan mag de verzekeringnemer de begunstigde aanwijzen. Let op voor vage woorden als “mijn partner”. In heel wat groepsverzekeringen, die vooral op het aanleggen van een aanvullend pensioen gericht zijn, gaat een groter deel van de premie naar de dekking van het overlijdensrisico ten voordele van de partner als je burgerlijke staat verandert van vrijgezel tot een duurzame relatie. Informeer bij je personeelsdienst.

 8. 8Belastingvoordeel voor twee

  De uitkeringen, die bij overlijden aan de echtgenoot toekomen van iemand die verplicht aangesloten was bij een groepsverzekering, zijn vrij van successierechten. Of dat een doorslaggevend argument is bij een huwelijksaanzoek, maak je zelf uit. En nu we het toch over fiscaliteit hebben, vergeet niet dat beide partners recht hebben op belastingvoordelen voor pensioensparen en levensverzekering, wat het gemakkelijker maakt om vroeg en efficiënt te beginnen met sparen.

 9. 9Beschermd in annuleringsverzekeringen

  "Vriendje" en "vriendinnetje" zijn woorden die je zelden aantreft in verzekeringscontracten. Annuleringsverzekeringen komen wél tussen als een samenwonende een ziekte of ongeval meemaakt, waardoor de partner aan een reis moet verzaken. Sommige verzekeraars breiden hun definitie zelfs uit tot verloofden én aanstaande schoonouders.

  Meer hierover vind je in de brochure over de reisverzekering.

 10. 10Je moet wel delen in de lasten

  Aan wettelijk samenwonen en trouwen zijn plichten verbonden. Daaronder valt het feit dat je samen moet instaan voor de gezinslasten. Dat betekent dat beide partners instaan voor de betaling van verzekeringspremies: wees daar zeker niet slordig in, en informeer desnoods naar formules van maandelijkse spreiding van de premies.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.